Back to the basic ወደ መሠረታችን እንመለስ

ወደ መሠረታችን እንመለስ አራቱን የሂሳብ ህገጋት ሳናውቅ ወይን አልፈን የትም መሄድ አንችልም። አራቱ የሂሳብ ህገጋት የስልጣኔ ሀሁ ናቸው። ይህ የሚታየው ስልጣኔ ሁሉ የተነሳውና የተመሰረተው በነዚህ ቀላል በሚመስሉ የሂሳብ ህገጋት ነው። ሰው ወደ ጨረቃ የወጣው ከነዚህ ተነስቶ ነው። እርግጥ ነው ማቲማቲክሱ እየተወሳሰበ እየመሰጠረ ይሄዳል  ቢሆንም በሩ ይህ ነው። በዚህ በር ያልገባ የትም አይደርስም። ጋን በጠጠር ይቆማል […]